■Ryuzanji Company Play List■

2013 Aug /Twelfth Night in RAKUJUKU☆KABUKI
Written by William Shakespeare   Arranged and directed by Show Ryuzanji
Staring ;  Yuko Sekiguchi,  Izumi Murata, Kazuko Kawamoto, Mari Nikaido, Akko Takano, Aya Meguro, Mie Kirihara, Mitsue Naito,  Takuhei Kozu, Nanae Mikawa, Nanae Mikawa, Sanshiro Goto, Satoko Sugiyama,  Michiko Nishikawa, Miyuki Sakaguchi

 

2013 Mar /  Jirokichi the Rat-Kid

Scripted by Mokuami Kawatake Directed by  Ryuzanji Show

Staring ; Kazuhiro Ueda, Munekazu Tani, IWAO, Takuhei Kozu, Taro Kashiwakura, Yumi Aman, Naoya Ymashita, Rina Yamamaru, Sanshiro Goto / Hanako Sato, Hiromi Jinzai, Show Ryuzanji

 

 

2012 Nov /The hollow Earth theory
Scripted by Terayama Shuji Directed by Amano Tengai, Ryuzanji Show, Murai Yu
Staring ; Shionoya Masayuki, Ito Hiroko, Sato koji, Sekiya Haruko, Aoki Saori, Yuchin, Gama Kojin, Kurihara Shigeru, Ueda Kazuhiro, Okubo Taka and the others

 

2012 Aug / HANAFUDA DENKI
Scripted by Terayama Shuji Directed by Aoki Saori
Staring ; Ito Hiroko, Ueda kazuhiro, Iwao, Satomi Kazuhiko,Tani munekazu,  Kigure Takuya, Tomizawa Cikara, Hirano Naomi, Sakai Kanami, Yamamaru Rina, Honda Makoto, Ryuzanji Show

 

2012 Jun / The Den'en ni shisu -Death in countryside Photo
Scripted by Terayama Shuji Directed by Amano Tengai
Staring ;  Ito Hiriko, Kobayashi Nanao, Tomizawa Cikara, Hirano Naomi, Ouchi Atsuo, Ogawa Teruaki, Sato Koji, Okita Ran, Shindo Hiroshi 、RyuzanjiShow and the others

 

2011 Dec / The Old Bunch4 Photo
Scripted by  Yamamoto Kiyokazu  & Tukuda Norohiko
Directed by  Ryuzanji Show Set Design Seno Kappa 
Staring ;  Uryu Masami, Nakamura Takao, Honda Kazuo、Kimotsuki kaneta, Fuji Bin, Iwabuchi Tatuji  and the others

 

2011 Oct /-URINETOWN The Musical-   Photo(2009)
music by Mark Hollmann, lyrics by Hollmann and Greg Kotis, and book by Kotis
Japanese
Scripted by Sakate Yojil Directed by  Ryuzanji Show Translation Yoshihara Toyoshi  Music Director Kiyoko Ogino  Composed  Maeda Kiyomi
Staring ; Bessyo Tetsuya, Ohkubo Taka, Shionoya Masayuki, Ito Hiroko,Sekiya Haruko, Yoichi Imamura, Sakai Kanami and the others

 

2011 Jun /HANAFUDA2011 
Scripted by Terayama Shuji Directed by  Aoki Saori
Staring ; Ito Hiroko, Ueda kazuhiro, Iwao, Satomi Kazuhiko,Tani munekazu,  Kigure Takuya, Tomizawa Cikara, Hirano Naomi, Sakai Kanami, Yamamaru Rina, Ryuzanji Show

 

2011 Mar / UKIYO  NEDOI
Story by Kitamura Soh Directed by Kobayashi Nanao
Staring ; Ryuzanji Show ,Kitamura Soh 

 

2010 Aug /0年8月 The Cherry Orchard  Photo
Scripted by Anton Chekhov Directed by Chiba Tetuya 
Staring ; Shionoya Masayuki, Ito Hiroko, Kurihara Sigeru, Iwao, Sekiya Haruko,  Sakai Kanami ,RyuzanjiShow and the others

 

2009 Oct /The Old Bunch 3
Scripted by Yamamoto Kiyokazu Directed by Ryuzanji Show
Set Design Seno Kappa Music Hayashi Hikaru
Staring ; Inui Ichiro, Uryu Masami, Nakamura Takao, Honda Kazuo、Kimotsuki kaneta, Fuji Bin, Iwabuchi Tatuji  and the others

 

2008 Nov /DOBUNEZUMI
Scripted by Sakaguchi Mizuho Directed by  Ryuzanji Show
Staring ;Chiba Tetsuya, Sato Koji, Nishijyo Yoshimasa, Kinomoto Akira ,Shionoya Masayukii and the others

 

2008 Sep /EDUCATING MAD PERSONS
Scripted by Terayama Shuji Directed by Ryuzanji Show
Staring ; Okita Run, V.Ginta, Iwao,Kozu Takuhei and the Chinese Actress

 

2008 Aug /YUI SHOSETU
Scripted by Kara Juro Directed by  Ryuzanji Show
Staring ; Yasumura Yamato, Ogawa teruaki, Nasa yasuomi, Ito Hiroko and the others

 

2007 Dec /The Old Bunch 2
Scripted by Yamamoto Kiyokazu Directed by  Ryuzanji Show
Set Design Seno Kappa 
Staring ; Inui Ichiro, Uryu Masami, Nakamura Takao, Honda Kazuo, Kimotsuki kaneta, Fuji Bin, Iwabuchi Tatuji   Suwa So, Takeda Tomohiro, Fujimura Kazunari,  Aman Yumi and the others

 

2007 May /KINTAMA MUSUME
Scripted by Sakaguchi mizuho Directed by  Ryuzanji Show
Staring ; Sakai Kanami, Shindo Hiroshi, Suwa So, Takeda Tomohiro, Fujimura Kazunari Aman Yumi and the others

 

2005 March /HIGH LIFE at Sapporo, Nagoya, Osaka
Scripted by Lee Macdougall Directed by Ryuzanji Show
Translation  Yoshi Yoshihara
Staring ; Shionoya Masayuki, Chiba Tetsuya,  Wakasugi Kohji,  Ogawa Teruaki

 

2005 March / NIKUDAN 
Scripted by Ryuzanji Show +Takatori Ei Directed by Amano Tengai 
Staring ;  Ryuzanji Show , Shionoya Masayuki , Akugenta Yoshihira , Kaji tatsuya , Ito Hiroko , Yokosuka Tomomi , Kobayashi Nanao and the others

 

2005 Jan / SAKURA HIME / THE LOVE CRAZED SAMURAI
Scripted by Tukuda Norihiko Directed by Ryuzanji Show  
Staring ;  Nakamura Otoko , Ouchi Atsuo , Kurihara  Shigeru and the others
2002 Aug 〜 Oct/THE PUPPET'S HOUSE 
Scripted by Terayama Shuji Directed by  Ryuzanji Show Music by Makoto Honda
Staring ; Yoneyama  Kyoko 、 Ito Hiroko  、Kiuchi Nao 、 Aoki Saori  、Izawa Kishiko 、 Unebe Nanaho 、Okita Ran 、 V.Ginta  、Tani Munekazu 、 Iwao 、 Takeuchi Daisuke  、Honda Makoto

2002 March〜April The second obstacle from the final
Scripted by  Tsukuda Norihiko Directed by Amano Tengai at The Suzunari, Nagoya and Osaka
Staring ; Wakasugi Kohji 、Satoh Kouji 、Mizutani Nobu 、Shinoda Eiji

 Ine Masufumi Ryuzanji Show and the others

 

2001 August Educating Mad Persons
Scripted by Terayama Shuji Directed by Ryuzanji Show at Kameari Lirio Hall Egypt Cairo
Staring ; Aoki Saori、Ito  Hiroko 、 Kitamura Toto、 Kiuchi Nao、Honda  Makoto and the others

 

2001 January The Bride of White Heron Castle
Scripted and Directed by La sale Ishi at Space Zero
Staring ; Wakasugi Kohji 、Ogawa Teruaki 、Fukasawa Atsushi 、 Kaizu Yoshitaka 、Aoki Saori and the others

2000 July〜October Singing Cafe in Mozsu Sekiun-cho
Scripted by Fukatsu Shigefumi Directed by Otaka Akira
at Space Waseda Nagoya and Osaka
Staring ;  Izawa Kishiko、Ine Masufumi、Yokosuka Tomomi、 Ueda Kazuhiro and the others

 
2000 April The Blood are sleeps with standing
Scripted by Terayama Shuji Directed by Ryuzanji Show at Shibuya Jean Jean
Staring  Shionoya Masayuki、Wakasugi Kohji 、Izawa Kishiko  Aoki Saori and the others
 

1984〜1989 / 1990〜1994/ 1995〜1999